Vapaus valita viisaammin

Itsensä johtaminen alkaa hyvästä itsetuntemuksesta. Jotta voimme johtaa itseämme, meidän on ensin tunnettava itsemme. Itseensä tutustuminen vaatii vaivannäköä ja valmiutta kohdata itsessään myös niitä puolia, jotka mieluummin jättäisi huomiotta. Tämä vaiva kannattaa kuitenkin nähdä, koska palkkioksi siitä saamme kyvyn johtaa itseämme ja valintojamme oman itsemme ja oman elämämme kannalta viisaasti.

Kun olemme riittävän syvästi tutustuneet itseemme, tiedämme, mitkä asiat ovat meille niin merkittäviä, että ilman niitä emme voi kokea itseämme onnellisiksi ja tyytyväisiksi. Sen myötä tunnistamme, mitä asioita haluamme priorisoida elämässämme. Emme aiheuta itsellemme turhaa stressiä sillä, että vaadimme itseämme elämään arvojemme vastaisesti. Toiselle tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi ilo ja elämästä nauttiminen ja toiselle tehokkuus ja aikaan saaminen. Itsensä johtamista on oman elämän kannalta merkittävien arvojen tietoinen vaaliminen.

Kun päätämme priorisoida jotain elämässämme, on meidän samalla oltava valmiit luopumaan jostain muusta. Jos tavoittelemme loistavaa työuraa, meillä voi olla kohtuuttoman raskasta tavoitella samaan aikaan roolia perheelle kaikkensa antavana kotiäitinä.

”Itsensä johtamista on sen tietoinen valitseminen, mitä haluaa elämässään tavoitella sekä sen valitseminen, mistä samalla on valmis luopumaan. Kaikkea ei vain voi saada, ainakaan heti ja samaan aikaan.”

Kun tunnemme itsemme, tiedämme, mikä meitä motivoi. Voimme perustella tavoitteemme juuri niillä tekijöillä, joiden tiedämme olevan itsellemme tärkeitä. Yleisesti hyväksytyt syyt toimia eivät välttämättä riitä motivoimaan meitä. Tiedämme esimerkiksi, että terveyden vuoksi on tärkeää liikkua. Silti emme välttämättä saa itseämme liikkeelle. Jos ihmissuhteiden toimivuus on jollekulle meistä elämässä erityisen tärkeää, voi motivaatio liikkumiseen löytyä, kun liikunta yhdistetään parantuneisiin ihmissuhteisiin.

Itsetuntemuksen myötä osaamme myös ennakoida tilanteita, joita tiedostamattamme välttävämme. Mikäli esimerkiksi vältämme konflikteja, tunnemme automaattisesti halua paeta konfliktitilanteista sen sijaan, että uskaltaisimme kohdata ne. Heti kun tunnistamme automaattisen halumme välttää tiettyjä tilanteita tai asioita, voimme halutessamme johtaa itseämme oman mukavuusalueemme ulkopuolelle ja tietoisesti valita toimia toisin.

Itsensä johtaminen on oman itsen ja oman elämän kannalta viisaiden valintojen tekemistä. Jotta tiedämme, mikä on juuri meille viisasta, tarvitsemme syvää itsetuntemusta ja oman itsemme hyväksymistä ja kunnioittamista.

Myös muiden ihmisten menestyksekkään johtamisen lähtökohtana on hyvä itsensä johtaminen. Oman elämän viisaat valinnat tukevat johtajan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen myötä kykyä tehdä hyviä valintoja myös työyhteisön kannalta. Viisaat valinnat tukevat työyhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista samalla kun ne auttavat hyväksymään ja kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta.

malli_450_400
Tähän palstaan kuvateksti.