Teksti puuttuu

Enneagrammi on malli ihmisten persoonallisuuden erilaisuudesta. Sen avulla me opimme tuntemaan itseämme. Opimme tunnistamaan ominaisuuksiamme, jotka ohjaavat ajatuksiamme ja käyttäytymistämme usein tiedostamattomasti. Samalla opimme tiedostamaan ja arvostamaan ihmisten erilaisuutta. Huomaamme, että kaikki ihmiset eivät näekään maailmaa samalla tavalla. Enneagrammi on loistava tapa parantaa itsetuntemusta ja ymmärrystä ihmisten kesken.

Enneagrammimalli rakentuu yhdeksästä perustyylistä, jotka kuvataan usein ympyrällä. Jokainen tyyli on erilainen, mutta aivan yhtä hyvä ja arvokas.

”Tähän houkutteleva pullquote”

Tyylejä erottaa toisistaan erityisesti ihmisten toiminnan taustalla oleva perusmotivaatio – miksi toimin siten kuin toimin. Koska me ihmiset näemme toisistamme vain ulkoisen käyttäytymisen emmekä sisäistä motivaatiota toiminnan takana, on meidän mahdoton tietää toistemme enneagrammityylejä. Jokainen voi sen sijaan tunnistaa itse oman tyylinsä tutustumalla tyylien tyypillisiin ominaisuuksiin ja eroihin.

Tyylejä erottaa toisistaan erityisesti ihmisten toiminnan taustalla oleva perusmotivaatio – miksi toimin siten kuin toimin. Koska me ihmiset näemme toisistamme vain ulkoisen käyttäytymisen emmekä sisäistä motivaatiota toiminnan takana, on meidän mahdoton tietää toistemme enneagrammityylejä. Jokainen voi sen sijaan tunnistaa itse oman tyylinsä tutustumalla tyylien tyypillisiin ominaisuuksiin ja eroihin.

malli_450_400
Tähän palstaan enneagrammi-graafi.