Tunne itsesi, ymmärrä toisia

Enneagrammi on malli ihmisten persoonallisuuden erilaisuudesta. Sen avulla me opimme tuntemaan itseämme. Opimme tunnistamaan ominaisuuksiamme, jotka ohjaavat ajatuksiamme ja käyttäytymistämme usein tiedostamattomasti. Samalla opimme tiedostamaan ja arvostamaan ihmisten erilaisuutta. Huomaamme, että kaikki ihmiset eivät näekään maailmaa samalla tavalla. Enneagrammi on loistava tapa parantaa itsetuntemusta ja ymmärrystä ihmisten kesken.

Enneagrammimalli rakentuu yhdeksästä perustyylistä, jotka kuvataan usein ympyrällä. Jokainen tyyli on erilainen, mutta aivan yhtä hyvä ja arvokas.

”Jokaisella yhdeksällä persoonallisuustyylillä on omat vahvuutensa ja jokaisella on valitettavasti myös heikkoutensa. Mikään tyyleistä ei ole toisia parempi, ne ovat vain erilaisia.”

Tyylejä erottaa toisistaan erityisesti ihmisten toiminnan taustalla oleva perusmotivaatio – miksi toimin siten kuin toimin. Koska me ihmiset näemme toisistamme vain ulkoisen käyttäytymisen emmekä sisäistä motivaatiota toiminnan takana, on meidän mahdoton tietää toistemme enneagrammityylejä. Jokainen voi sen sijaan tunnistaa itse oman tyylinsä tutustumalla tyylien tyypillisiin ominaisuuksiin ja eroihin.

Olennaista ei lopulta ole se, tunnistammeko itsemme kakkoseksi vai viitoseksi. Olennaista sen sijaan on se, että tiedostamme, mitkä eri tyylien piirteet ovat totta meidän omassa elämässämme ja mitkä ominaisuudet ohjaavat valintojamme. Itsetuntemuksen avulla opimme tiedostamaan omat vahvuutemme ja heikommat puolemme; ja sen, että yliviljeltyinä vahvuutemme voivat kääntyä heikkouksiksi. Itsetuntemuksen avulla opimme myös tiedostamaan mikä on meille tärkeää, mikä motivoi meitä ja mitä vältämme. Opimme huomaamaan, mitä loppujen lopuksi tavoittelemme käyttäytymisellämme ja valinnoillamme.

Vaikka enneagrammimalli jakaa ihmiset perustyyleihin, sen tarkoitus ei ole rajoittaa ihmisiä laittamalla heidät tiettyyn lokeroon. Sen sijaan enneagrammin tarkoitus on vapauttaa ihmiset olemaan oma itsensä ja arvostamaan sitä. Itseensä tutustuminen ja omien ominaisuuksien hyväksyminen vie joskus aikaa. Tämä aika kannattaa kuitenkin antaa itselleen. Palkkioksi saamme ymmärryksen itseämme kohtaan, jonka avulla meidän on helpompi olla armollisia itsellemme. Palkkioksi saamme myös ylpeyden omista vahvuuksistamme sekä mahdollisuuden kehittää niitä ominaisuuksiamme, joista emme ole vielä niin ylpeitä. Lisäksi saamme ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. Opimme hyväksymään ihmisten erilaisuutta ja arvostamaan sitä.

Enneagrammmi_SoulSisko
1 Tarkka laadunvalvoja
2 Avulias huoltaja
3 Tehokas suorittaja
4 Luova individualisti
5 Tutkiva asiantuntija
6 Uskollinen kyseenalaistaja
7 Innostuva suunnittelija
8 Vahva vaikuttaja
9 Sopeutuva rauhanrakentaja